FLOW jest firmą doradczą, która pomaga klientom pozyskiwać dotacje, dofinansowania i granty.

DOŚWIADCZENIE FLOW

  • pozyskiwanie dotacji i zarządzanie projektami firm, jednostek administracji publicznej oraz NGO,
  • opracowanie analiz, raportów, studiów wykonalności, biznesplanów, planów rozwoju
  • rozliczanie pozyskanych dotacji i pożyczek preferencyjnych, 
  • opracowanie dokumentów programowych (np. dla Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy),  
  • prowadzenie szkoleń i wykładów (np. Studium Zarządzania Funduszami Europejskimi AGH w Krakowie),
  • współpraca z ekspertami branży finansowej, ochrony środowiska, ICT, BHP oraz jednostkami badawczymi.

AKREDYTACJA
Firma FLOW posiada akredytację PRINCE2 Accredited Training Organisation, która potwierdza wysoki standard i wiarygodność świadczenia usług doradczych i szkoleniowych firmy. 

SKUTECZNOŚĆ 
FLOW skutecznie pozyskuje finansowanie zewnętrzne, szkoli, doradza i konsultuje projekty dla klientów z całej Polski. Potwierdzeniem wysokiej jakości usług i efektywności firmy są dotychczas pozyskanie środki i zrealizowane projekty dla KLIENTÓW >> z różnych branż. 

Firma FLOW jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, numer 2.12/00004/2016.

DZIAŁALNOŚĆ PRO BONO
FLOW publikuje artykuły na temat dotacji, grantów, dofinansowań z programów Unii Europejskiej 2014 - 2020, programów krajowych (np. ZUS), programów europejskich
BAZA WIEDZY>>. Dodatkowo jest członkiem Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej  

Właścicielka firmy mgr inż. Beata Piątek, prowadzi FLOW od 2009 r. Jest absolwentką Politechniki Krakowskiej (Budownictwo), Wyższej Szkoły Biznesu NLU (Controlling), Eastern Kentucky University, USA (stypendium Georgetown University, USA). Jest również managerem projektów wg metodyki PRINCE2®, pełnomocnikiem funduszy europejskich TUV NORD, audytorem systemu ISO 14001 oraz ISO 50001, trenerem biznesu MATRIK oraz tłumaczem języka angielskiego branżowego (Uniwersytet Jagielloński, uprawnienia Naczelnej Organizacji Technicznej).

W 2015 r. została powołana na członka Komisji Oceny Projektów przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.