BAZA WIEDZY FLOW


Artykuły FLOW
Artykuły o możliwościach pozyskania dotacji i dofinansowania w latach 2014 - 2020.

Nowe zasady ubiegania się o fundusze pomocowe obowiązują od 2014 roku. W publikacjach piszemy o najważniejszych zmianach w nowej siedmiolatce. 

Życzymy miłej lektury! FLOW 

Czy moja firma należy do sektora MŚP?

Mikro, małe i średnie firmy tworzą sektor MŚP. Większość dotacji unijnych na lata 2014-2020 trafi właśnie do niego. Warto więc określić, czy do niego należymy i jakiej wielkości przedsiębiorstwo prowadzimy.

Opłacalność projektów B+R

W latach 2014-2020 miliardy euro przeznaczy się na tworzenie innowacji i projekty badawczo-rozwojowe. Czy polskim firmom opłaca się inwestowanie w B + R (badania i rozwój) lub B + R + I (badania rozwój i innowacje)? Badania NCBiR pokazują, że tak. 

Poradnik o zamówieniach publicznych KE

Komisja Europejska opublikowała poradnik dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych. Ma on pomóc w wyeliminowaniu błędów, jakie pojawiają się w projektach finansowanych z funduszy europejskich.

Własne źródło energii – czy to możliwe?

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) to szansa na rozwój energooszczędnego budownictwa i zwiększenie zużycia "zielonej energii". Polska ma szansę spełnić unijne wymogi, by zapewnić do 2020 r. min. 15% udziału energii OZE w konsumpcji całkowitej energii.