Jak pozyskać dotację na BON ?>>

Przy realizacji projektów innowacyjnych, o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego oraz z dłuższym okresem realizacji istnieje potrzeba stymulowania współpracy firm z jednostkami naukowymi.

B+R w polskich fimach >>

Polscy przedsiębiorcy ostrożnie podchodzą do projektów badawczo-rozwojowych. Powodem jest wysoki stopień ryzyka związany z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań i osiągania planowanych rezultatów.

Opłacalność projektów B+R >>

W latach 2014-2020 miliardy euro przeznaczy się na tworzenie innowacji i projekty badawczo-rozwojowe. Czy polskim firmom opłaca się inwestowanie w B + R (badania i rozwój) lub B + R + I (badania rozwój i  innowacje)? Badania NCBiR pokazują, że tak. 

Firmy wydały na B+R 7,5 mld złotych >>

GUS opublikował najnowsze dane dotyczące wydatków na badania i rozwój za 2014 rok. Wydatki sektora prywatnego na B+R były o prawie 20% wyższe niż rok wcześniej.