Biznesplan w 5 krokach

Biznesplan opracowujemy przed uruchomieniem firmy lub planowaniem jej rozwoju. Biznesplan wymagany jest głównie przez instytucje udzielające dotacji, tj.: Powiatowe Urzędy Pracy, operatorów programów unijnych, banki lub inwestorów prywatnych. Biznesplan jest też narzędziem efektywnego zarządzania, przewidywania i planowania w firmie.

biznesplan 2014
Struktura biznesplanu
 • Streszczenie
 • Charakterystyka firmy
 • Aktualny stan działalności podstawowej (produkcyjnej, usługowej)
 • Analiza strategiczna
 • Ramowy rozdział zadań
 • Plan działalności gospodarczej
 • Zasady i warunki modyfikacji planu
 • Załączniki dotyczące sytuacji ekonomicznej

KROK PIERWSZY - USTALAMY HORYZONT PLANISTYCZNY

Biznesplan opracowuje się na okres do 2 lat (bliski horyzont planistyczny), 2-10 lat (horyzont perspektywiczny). Ze względu na szybki postęp technologii, zmiany prawne, zmiany społeczne, biznesplany na dłuższe okresy można wykorzystać koncepcje foresightu strategicznego.


KROK DRUGI - GROMADZIMY NI
EZBĘDNE INFORMACJE
Na tym etapie nie dysponujemy jeszcze pełną wiedzą na temat istoty funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, dlatego powinniśmy skupić się na pozyskaniu możliwie największej ilości przydatnych informacji. 

KROK TRZECI - OPISUJEMY DZIAŁANIA MARKETINGOWE
Nazwa firmy, cele działalności, forma prawna, termin realizacji projektu. Dodatkowo, opisujemy działania marketingowe: lokalizacja siedziby lub miejsca wykonywania działalności, kanały dystrybucji, rodzaj asortymentu i usług, zasoby ludzkie i kapitałowe. W tym miejscu analizujemy silne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia przedsięwzięcia (analiza SWOT)

KROK CZWARTY - CHARAKTERYZUJEMY PRODUKTY I USŁUGI
Identyfikujemy grupę nabywców i ich cechy, charakteryzujemy cechy produktu lub usługi. Analizujemy ofertę konkurencji i szacujemy przyszły popyt i sprzedaż. 

KROK PIĄTY - USTALAMY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
Ustalamy harmonogram poszczególnych działań, przypisujemy im koszty, opracowujemy analizę finansową oraz opisujemy czynności związane z wdrożeniem biznesplanu.

     
Przykładowy spis treści biznesplanu:

1. Podsumowanie. 
2. Opis przedsięwzięcia (forma prawna, udziałowcy, organizacja, lokalizacja, dane techniczno - ekonomiczne,  nakłady, źródła finansowania.
3. Kadra i personel firmy (struktura organizacyjna, zatrudnienie)
4. Analiza rynku (segmentacja, popyt na produkty/usługi, podaż, konkurencja, plan marketingowy, polityka cenowa, dystrybucja, analiza SWOT.
5. Plan przedsięwzięcia (organizacja, nakłady, finansowanie, sprzedaż,  przychody, koszty, kapitał obrotowy, wynik finansowy prognozy).  
6. Ocena przedsięwzięcia (próg rentowności, wskaźniki finansowe, analiza rentowności, analiza wrażliwości, analiza wariantowa). 


Warto pamiętać, że...

 • sporządzając biznesplan, należy skupić się na sprawach najistotniejszych z punktu widzenia osoby, która będzie oceniać dokument,
 • materiały dodatkowe i załączniki należy pogrupować i ponumerować,
 • należy dokonać korekty biznesplanu pod kątem poprawności językowej, estetyki  i struktury dokumentu, 
 • aby biznesplan był skuteczny, musi być czytelny, jasny i zrozumiały,
 • osoby zatrudnione do oceny biznesplanu chcą specyficznych informacji, pisanych językiem formalnym, zgodnych z kryteriami konkursu,  
 • inwestorzy prywatni lub instytucjonalni są zainteresowani projektami, które wygenerują zyski przy niskim ryzyku, 
 • banki chcą inwestować w bezpieczne projekty, należy więc udowodnić zdolność do spłaty zobowiązań kredytowych. 

Zapraszamy do współpracy!   
tel. 507 - 119 - 029
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 PRZEŚLIJ FORMULARZ KONTAKTOWY