Specjalistyczne usługi doradcze

Specjalistyczne usługi doradcze

Firma FLOW świadczy specjalistyczne usługi doradcze o charakterze prorozwojowym obejmujące analizy i ekspertyzy ekonomiczne, marketingowe, techniczne, organizacyjne (strategie rozwoju firmy, analizy marketingowe, finansowe i ekonomiczne).

Usługi są dopasowane do potrzeb klienta i oparte na zdiagnozowanym zapotrzebowaniu.

W szczególności usługi w ramach specjalistycznego doradztwa dotyczą:

 • określenie kierunków rozwoju firmy,
 • określenia sposobu organizacji i zarządzania firmą  w celu jej dalszego rozwoju lub zwiększenia efektywności,
 • optymalizacji kosztów prowadzenia firmy poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych lub efektywnego wykorzystania surowców,
 • opracowania narzędzi do zarządzania ryzykiem w firmie oraz opracowania strategii zarządzania ryzykiem,
 • uzyskiwania ochrony własności intelektualnej.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
tel.: 507 - 119 - 029
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     

   PRZEŚLIJ FORMULARZ KONTAKTOWY

Opracowanie biznesplanu

opracowanie biznesplanuBiznesplan jest niezbędny do oceny opłacalności i szans na powodzenie nowych przedsięwzięć.

FLOW proponuje Państwu usługę OPRACOWANIA BIZNESPLANU, aby krok po kroku zaplanować przyszłe przedsięwzięcie. Biznesplan pozwoli ocenić szanse na realizację projektów dofinansowanych z budżetów Krajowych Programów Operacyjnych, Regionalnych Programów Operacyjnych, Sektorowych Programów oraz Programów Ramowych UE.


OPRACOWANIE BIZNESPLANU - ZAKRES USŁUGI:

 • spotkanie w celu omówienia najważniejszych elementów biznesplanu i zgromadzenia niezbędnych informacji,
 • opracowanie kompleksowego biznesplanu.
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SPOTKANIA W SPRAWIE BIZNESPLANU?

W celu zapewnienia najwyższej jakości usługi na spotkanie należy przygotować podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu:
 • Kto będzie realizował przedsięwzięcie (np. osoba fizyczna, firma, fundacja, stowarzyszenie)?
 • Jaka jest lokalizacja przedsięwzięcia?
 • Jaki jest zakres rzeczowy i finansowy planowanego przedsięwzięcia (planowane działania i wydatki)?
Zapraszamy do kontaktu 
tel.: 507 - 119 - 029
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  PRZEŚLIJ FORMULARZ KONTAKTOWY

Rozliczanie projektu

rozliczanie projektuKońcowym etapem realizacji projektu jest jego rozliczenie, które musi zostać wykonane poprawnie, w przeciwnym razie istnieje ryzyko zwrotu dofinansowania.

Proponujemy Państwu usługę ROZLICZENIA DOFINANSOWANIA PO REALIZACJI PROJEKTU, który otrzymał środki z budżetów m.in. krajowych programów operacyjnych, regionalnych programów operacyjnych, Programu Dofinansowania Przedsiębiorstw ZUS i innych źródeł zewnętrznego finansowania dla firm.

ROZLICZANIE PROJEKTU - ZAKRES USŁUGI

 • przygotowanie sprawozdawczości oraz dokumentacji rozliczeniowej w terminach i formie zgodnej z wymogami programu (raporty techniczne i finansowe, raport końcowy i wniosek o wypłatę dotacji)
 • współpracę z podwykonawcami inwestycji w zakresie poprawności fakturowania w odniesieniu do zapisów umowy o dotację
 • sporządzenie sprawozdania końcowego z realizacji projektu
 • wsparcie przy wizycie kontrolnej ze strony Instytucji Nadzorującej lub Wdrażającej program dotacji
 • doradztwo i pomoc w zakresie przygotowania do kontroli unijnej
 • ewentualny udział w procedurze odwoławczej

Zapraszamy do kontaktu!
tel.: 507 - 119 - 029
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 PRZEŚLIJ FORMULARZ KONTAKTOWY

Dotacje unijne - Wnioski o dofinansowanie - Biznesplany - Szkolenia

OFERTA FIRMY FLOW
FLOW świadczy usługi doradztwa biznesowego i pozyskiwania finansowania z programów Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych.

FINANSOWANIE 
Pomagamy 
pozyskać dotacje, granty, dofinansowania, pożyczki unijne na:
 • start (rozpoczęcie działalności gospodarczej),
 • rozwój (projekty inwestycyjne, ICT, z zakresu ochrony środowiska i OZE, szkolenia),
 • badania i innowacje (projekty badawczo - rozwojowe),
 • poprawę warunków BHP z Programu Dofinansowania Przedsiębiorstw ZUS.
DORADZTWO UNIJNE w zakresie:  
 • możliwości pozyskiwania dofinansowania z programów unijnych 2014-2020 oraz programów krajowych (np. ZUS),
 • współpracy z jednostką badawczą w celu realizacji projektów B+R, 
 • rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI DORADCZE w zakresie:

 • określenia kierunków rozwoju firmy, 
 • określenia sposobu organizacji i zarządzania firmą, w celu dalszego rozwoju lub zwiększenia efektywności firmy,
 • optymalizacji kosztów prowadzenia firmy poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych lub efektywnego wykorzystania surowców,
 • wdrażania narzędzi wykorzystywanych do zarządzania ryzykiem w firmie oraz opracowanie strategii zarządzania ryzykiem,
 • uzyskania ochrony własności intelektualnej.


DOKUMENTACJA APLIKACYJNA

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznesplany, studia wykonalności w języku polskim i angielskim.

KONSULTACJE 
Konsultujemy pomysły pod kątem szans na pozyskanie dotacji lub dofinansowania. 

SZKOLENIA 
Organizujemy i prowadzimy szkolenia w zakresie niezbędnym do pozyskiwania dofinansowania.

PUBLIKACJE
Opracowujemy i publikujemy informacje na temat programów pomocowych krajowych i unijnych, konkursów, niezbędnych dokumentów, sposobów pozyskiwania finansowania na projekty. W miesięczniku SEDNO ukazał się cykl artykułów FLOW. 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
tel.: 507 - 119 - 029
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     

   PRZEŚLIJ FORMULARZ KONTAKTOWY

W dalszym ciągu można korzystać ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wsparcie w formie instrumentów zwrotnych, czyli pożyczek na preferencyjnych warunkach, oferuje między innymi Fundacja Rozwoju Regionu Rabka.  

Z pożyczek mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne. Przedsiębiorcy mogą sfinansować z nich m.in. nowe inwestycje, nowe technologie, modernizację środków trwałych, zakupić środki transportu lub środki obrotowe. Osoby fizyczne, które planują uruchomić firmę, mogą starać się o pożyczkę na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

W zależności od planowanego przedsięwzięcia, można skorzystać z 3 różnych form wsparcia pożyczkowego.  


Fundusz pożyczkowy NOWE INWESTYCJE

O pożyczki na nowe inwestycje mogą starać się przedsiębiorcy, którzy mają swoją siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego.

W ramach pożyczki można sfinansować wydatki inwestycyjne: 

 • zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • zakup nieruchomości,
 • zakup maszyn i środków transportu,
 • budowę lub adaptację obiektów budowlanych,
 • remont lub modernizację środków trwałych,
 • zakup nowych technologii, patentów lub licencji,
 • zakup oprogramowania,
 • zakup i wytwarzanie środków trwałych.
 

Fundusz pożyczkowy ROZWÓJ TURYSTYKI

O pożyczki dla firm działających w branżach usług turystycznych, rekreacyjnych, sportowych lub gastronomii mogą starać się przedsiębiorcy, którzy mają swoją siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego.

Środki mogą zostać przeznaczona na:

 • zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • zakup nieruchomości,
 • zakup maszyn i środków transportu,
 • zakup materiałów produkcyjnych,
 • budowę lub adaptację obiektów budowlanych,
 • remont lub modernizację środków trwałych,
 • zakup nowych technologii, patentów lub licencji,
 • zakup oprogramowania,
 • zakup i wytwarzanie środków trwałych,
 • zakup usług,
 • zakup środków obrotowych,
 • pokrycie kosztów bieżących działalności.


Fundusz pożyczkowy oparty o własne środki finansowe

Ten rodzaj pożyczek skierowany jest do osób, które:

 • rozpoczynają lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie woj. małopolskiego oraz pow. zawierciańskiego;
 • zatrudniają nie więcej niż 50 pracowników.

Jak możemy pomóc? Oferujemy

 • konsultacje i analizę pomysłu na projekt pod kątem szans na dofinansowanie,
 • doradztwo na etapie ubiegania się o dotację,
 • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej,
 • wsparcie w trakcie oceny projektu,
 • rozliczanie dotacji.

Zapraszamy do współpracy 
tel.: 507 - 119 - 029 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PRZEŚLIJ FORMULARZ KONTAKTOWY