Szkolenia FLOW dotyczące pozyskiwania dotacji, rozwoju i innowacji.

szkolenia unijne
Na lata
2014 - 2020 Polska pozyskała środki w wysokości 82,5 mld EUR z Unii Europejskiej.

Przez najbliższe 7 lat będą ogłaszane konkursy  na dofinansowanie projektów z programów krajowych i programów ramowych UE ogłaszanych przez Komisję Europejską. Wnioski składane do Brukseli
muszą być opracowana w języku angielskim. Nowa perspektywa funduszy europejskich na lata 2014-2020 to nowe szanse, aby z niej skorzystać - potrzebna jest wiedza. Dlatego firma FLOW oferuje szkolenia biznesowe i językowe, które przygotowują do efektywnego pozyskania  finansowania. 

JAK OPRACOWAĆ SKUTECZNY BIZNESPLAN ?

Profesjonalny biznesplan ma wzbudzić zaufanie i przekonać  instytucję finansującą do prezentowanej wizji biznesu.

Czytaj więcej...

Angielski w projektach

Projekty składane do programów międzynarodowych i unijnych bezpośrednio do Brukseli muszą być opracowane w języku angielskim. 

Czytaj więcej...

JAK WDROŻYĆ METODYKĘ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W FIRMIE LUB INSTYTUCJI?

Większość z realizowanych projektów kończy się niepowodzeniem. Można tego uniknąć wdrażając metodykę zarządzania projektami. 

Czytaj więcej...