Polityka prywatności i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES (POLITYKA)

FLOW Projekty Szkolenia Beata Piątek (FLOW), adres siedziby: ul. Piłsudskiego 16/0a , 32 – 400 Myślenice przywiązuje wagę do poszanowania prywatności odwiedzających strony internetowe FLOW (użytkownicy).

Niniejsza POLITYKA reguluje zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze stron internetowych http://flowprojekty.eu oraz http://flowprojekty.pl

Administratorem stron jest Beata Piątek, ul. Piłsudskiego 16/9a, NIP: 681 102 63 73.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, proszę kontaktować się z administratorem pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES - Najważniejsze informacje

 1. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Pani/Pana odwiedzin strony, takie jak podstrony, które zostały wyświetlone, czasu spędzonego na stronie oraz przechodzenia pomiędzy podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC związanej z usługą Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies może Pani/Pan wyrazić zgodę na korzystanie z Google Analytics lub odmówić tej zgody.
 3. Zapewniamy możliwość korzystania z usług społecznościowych poprzez udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcję profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, i LinkedIN.
 4. Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIESPełna wersja

Administrator. Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Beata Piątek , ul. Piłsudskiego 16/9a, 32 – 400 Myślenice, NIP: 681 – 102 – 63 - 73.

Uprawnienia. Posiada Pani/Pan:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jedno z uprawnień przysługuje Pani/Panu zawsze. Jeśli uzna Pani/Pan, że przy gromadzeniu lub przetwarzania danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze można zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na Pani/Pana temat posiadamy oraz w jakich celach je gromadzimy i przetwarzamy. W tym celu proszę kontaktować się z nami pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasady dotyczące w/w uprawnień opisano szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Pani/Panu poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, czyli podmiotów z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych:

 1. H88 S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
 2. Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google,
 3. osoby, które przy świadczeniu na naszą rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Pana/Pani danych osobowych.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Automatyzacja. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Cele i czynności przetwarzania danych oraz  podstawy prawne przetwarzania 

Gromadzenie danych. Wszelkie dane pochodzące od użytkowników stron internetowych FLOW gromadzone są na dwa sposoby:

 1. informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika w celu wypełnienia formularza kontaktowego,
 2. Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania z stron internetowych:
 •  informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, adres IP, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, rodzaj urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, system operacyjny,
 • pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. 

Podanie danych, o który mowa w ust. I, pkt 1 wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)  zwanego dalej RODO. 

Kontakt. Kontaktując się ze nami za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub formularza kontaktowego, przekazuje nam Pani/Pan swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą znaleźć się również inne dane osobowe. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do nawiązania kontaktu i ewentualnej dalszej korespondencji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania kontaktu droga elektroniczną.

Pani/Pana dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Pani/Pana zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych osobowych . Treść wybranej korespondencji może podlegać archiwizacji w celu realizacji usług jednak nie jesteśmy w stanie konkretnie określić, kiedy zostanie usunięta.

Mechanizm cookies . Strony FLOW wykorzystują pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Pani/Pana urządzeniu końcowym, które mogą być odczytywane przez nasz system IT (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Pani/Pana urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Pani/Pana przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

I. Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach H88 S.A przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera.

II. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. 

III. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników stron internetowych.  

IV. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. 

V. FLOW Projekty Szkolenia Beata Piątek przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu: właściwego dopasowania stron internetowych do potrzeb użytkowników; zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika; tworzenia statystyk oglądalności. 

VI. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą konfiguracji przeglądarki  internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. 

VII. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych. VIII. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

Wykorzystywanie danych

I. Zbierane dane służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony stron internetowych. 

II. Wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem stron internetowych przeznaczone są wyłącznie na użytek FLOW Projekty Szkolenia Beata Piątek. Dane te nie będą udostępniane innym instytucjom, organizacjom, osobom. 

Bezpieczeństwo

 I. FLOW Projekty Szkolenia Beata Piątek dokłada wszelkich starań, aby chronić swoje strony internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. 

II. Strony internetowe administrowane przez FLOW Projekty Szkolenia Beata Piątek zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ,z póź. zm. )

Logi serwera

Korzystanie ze stron wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Pani/Pana adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Pani/Pan korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Pani/Pana identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stronami, ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Więcej o plikach cookie można znaleźć tutaj